Oprogramowanie dedykowane jest rozwiązaniem informatycznym stworzonym dla indywidualnych potrzeb danej organizacji. Może przyjąć postać systemu informatycznego lub rozbudowanej aplikacji. W zdecydowanej większości przypadków pisane jest od podstaw dla konkretnego klienta. Oznacza to, że najważniejszą cechą charakterystyczną oprogramowania dedykowanego jest odpowiedni dobór jego funkcjonalności w taki sposób, że są one ściśle związane z profilem danej organizacji. Ponadto warto pamiętać, że posiada ono przede wszystkim niezbędne funkcje. Oczywiście istnieje możliwość jego modyfikacji czy dodania nowych funkcji, jednak znaczne ograniczenie ich liczby nie tylko upraszcza korzystanie z systemu dedykowanego, ale również przyspiesza jego działanie.

Dopasowanie technologiczne, zarówno z działającymi w danej organizacji systemami czy urządzeniami, jak i z profilem tej organizacji, nie jest jedyną zaletą oprogramowania dedykowanego. Posiada ono również daleko idące wsparcie ze strony jego autorów, a także jest bardzo elastyczne w kwestii licencji stanowiskowych – po prostu mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy, niezależnie od ich liczby.
Zalety oprogramowania dedykowanego są dostrzegane wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z rozbudowaną działalnością biznesową. Dzięki powyższym systemom duże sklepy lub hurtownie mogą być administrowane z jednego stanowiska, również w oparciu o automatyczne rozwiązania, takie jak samoczynne powiadamianie dystrybutorów czy dostawców towarów o brakach magazynowych.
Doskonałym przykładem wysokiej funkcjonalności omawianych systemów są firmy zajmujące się usługami call center. Muszą one posiadać rozwiązania informatyczne pozwalające na zintegrowanie baz danych, telefonów lub aplikacji komunikacyjnych, urządzeń rejestrujących rozmowy, komputerów oraz odpowiednich skryptów rozmów. Do tego należy dodać kwestię kontroli pracowników, także dość ważnej w tego typu działalności. Wszystkie powyższe rozwiązania są gwarantowane przez dobrej jakości systemy dedykowane.

Z kolei w handlu nieruchomościami implementacja odpowiedniego systemu informatycznego pozwala na integrację firmowych baz danych z bazami internetowymi. Ponadto umożliwia obsługę klienta z każdego miejsca, w którym jest dostęp do Sieci oraz znacznie usprawnia obieg dokumentów oraz informacji. A jest to tylko niewielki ułamek zalet będących udziałem dedykowanego oprogramowania.
Dlatego jeżeli jesteście Państwo zainteresowani implementacją nowoczesnego systemu informatycznego w swojej firmie – służymy radą oraz pomocą.