Beacony to niewielkie mikrokomputery działające na zasadzie transmitera fal radiowych. Funkcjonują w technologii Bluetooth 4.0, zwanej również BLE (Bluetooth Low Energy). Są to niewielkie samodzielne urządzenia, wyposażone w wyżej wspomniany chip BLE, a także w baterię zapewniającą urządzeniu ok. dwóch lat ciągłego funkcjonowania. Producenci twierdzą, że nowe beacony mogą również czerpać konieczną do funkcjonowania energię z fal promieniowania elektromagnetycznego – chociażby światła widzialnego.

Sygnał radiowy wysyłany przez beacony zawiera konkretną informację, skonfigurowaną za pomocą odpowiedniego oprogramowania. Składa się on z UUID, czyli numeru identyfikującego, a także dwóch dodatkowych numerów odpowiadających za rozpoznanie danej funkcji. Biorąc pod uwagę fakt, że beacon jest jedynie transmiterem sygnału, do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje odpowiedniego odbiornika, takiego jak tablet, smartfon lub laptop, oraz konkretnej aplikacji, zainstalowanej na powyższych urządzeniach.

Smartfon z uruchomionym modułem Bluetooth oraz konieczną aplikacją skanuje otoczenie w poszukiwaniu beaconów. Jeżeli znajdzie jakiś, wówczas reaguje w określony sposób. Może to być wyświetlana na ekranie informacja, np. powiadomienie, wraz z odpowiednim komunikatem, przypisanym do danego beacon, może być również zwykłe wibrowanie. Biorąc pod uwagę fakt, że są to urządzenia stosowane obecnie głównie w handlu, to przesłany komunikat może zawierać informację o dostępnych promocjach związanych z jakimś towarem (jeżeli beacon jest zainstalowany w sklepie) lub menu restauracyjnym (jeżeli znajduje się w restauracji).
Warto również pamiętać, że można zaprogramować odległość, w jakiej komunikat z transmitera jest odczytywany przez odbiornik. Może to być kilkadziesiąt centymetrów, może nawet 100 metrów.