Pod pojęciem „iBeacon” kryje się nowoczesna technologia lokalizacyjna działająca we wnętrzach lub na zewnątrz, o maksymalnym zasięgu do 70 m. Jest to technologia bardzo podobna do tradycyjnych beaconów. Najważniejsza różnica dotyczy środowiska, w jakim pracuje, a jest to środowisko iOS. Czasami można się spotkać ze stwierdzeniem, że iBeacon jest po prostu nadajnikiem fal radiowych odbieranych przez urządzenia wyposażone w system iOS, ale jest to zbyt duże uproszczenie.

Komunikacja pomiędzy nadajnikiem a iPhonem czy iPadem odbywa się za pomocą technologii Bluetooth Low Energy. Warto przy tym pamiętać, że urządzenie musi posiadać iOS 7 lub wyższy oraz moduł Bluetooth i odpowiednią aplikację. W bardzo dużym uproszczeniu komunikacja w tego typu sieci odbywa się w ten sposób, że urządzenie z uruchomioną aplikacją skanuje otoczenie w poszukiwaniu transmiterów. Jeżeli taki transmiter znajduje się w danym miejscu, a co za tym idzie, urządzenie odbierze wysyłany przez niego sygnał, wówczas aplikacja zareaguje w określony sposób, np. wyświetlając konkretne powiadomienie.

Należy również pamiętać, że beacony to nadajniki. Wysyłają swoje komunikaty do otoczenia, bez otrzymywania żadnej informacji zwrotnej. Poza tym technologia iBeacon, jak sama nazwa wskazuje, jest przeznaczona przede wszystkim dla produktów firmy Apple. Nie oznacza to oczywiście, beacony w ogóle nie mogą być używane w urządzeniach wyposażonych np. w system Android. Po prostu w tym przypadku stosuje się inne oprogramowanie.